fbpx
HomeΤεχνολογίαΤεχνολογία και Οικολογία

Τεχνολογία και Οικολογία

Τεχνολογία και Οικολογία

Αναντίρρητα η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί ραγδαία στην εποχή μας αλλάζοντας ολοκληρωτικά τη εικόνα της καθημερινότητας, τον τρόπο ζωής, το κοινωνικό κατεστημένο και το status quo. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η εξέλιξη αυτή οδήγησε το άτομο και ευρύτερα την κοινωνία σε μια θεαματική και εκπληκτική πρόοδο. Άλλοι δε υποστηρίζουν ότι η επιστημονική αυτή εξέλιξη καταστρέφει τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον ευρύτερα. Η τεχνολογία αποτελεί στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ στη ζωή του ατόμου και έχει επιδράσει θετικά στο τομέα της ιατρικής, της εκπαίδευσης, εργασία-οικονομία και ηθικοπνευματικό τομέα.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί και να ειπωθεί ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας δεν είναι όλα ρόδινα. Η τεχνολογία με την αλόγιστη και βεβιασμένη πρόοδο της ρήμαξε, εξουδετέρωσε και βίασε ανελέητα το φυσικό περιβάλλον. Η υπερεκμεταλλεύση/ η υπέρμετρη,/η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας, καθώς και η λανθασμένη χρήση/αξιοποίηση της της οδήγησε στη μόλυνση και στην υπερεκμετάλλευση του περιβάλλοντος και ειδικότερα ως προς την εξάντληση των φυσικών πόρων. Οι φυσικοί πόροι (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γαιάνθρακας ) όταν μετατρέπονται σε υλικά αξιοποίησης της τεχνολογίας ενδέχεται να οδηγηθούν στον ακόρεστο καταναλωτισμό τους. Παράλληλα, πέραν από την εξάντληση των φυσικών πόρων παρουσιάζεται και η ρύπανση των θαλασσών. Οι ογκώδεις τόνοι απορριμμάτων που διοχετεύουν στη θάλασσα τα επιβατικά πλοία, καθώς και η εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων που καταλήγουν στη θάλασσας μολύνουν τα ύδατα. (τεχνολογία διοχετεύει τους ρύπους της στο φυσικό περιβάλλον μέσω των φουγάρων από τα εργοστάσια:απαίτηση της εποχής είναι η αυξημένη παραγωγή, απορρίμματα, μόλυνση υδάτων , υπεδάφους, χλωρίδας πανίδας, ατμοαφαιρικού αέρα).

Ένα κύριο αρνητικό αντίκτυπο της τεχνολογίας είναι, σαφέστατα, η μόλυνση του εδάφους. Η μαζική χρήση χημικών λιπασμάτων/ουσιών και ζιζαντιοκτόνων μολύνουν τα φυτά, τα λαχανικά, φρούτα και ευρύτερα υποσκάπτουν το γεωργικό τομέα. Παράλληλα, πρόσφατες ανακαλύψεις στη βιοτεχνολογία και στη γενετική μηχανική οδηγούν στην περιβαλλοντική μόλυνση. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να παραληφθεί η αναβάθμιση και η πρόοδος που επέφερε η τεχνολογία απέναντι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό έχει ως άμεσο αρνητικό αντίκτυπο τη μόλυνση της ατμόσφαιρας αφού η τεχνολογία αποτελεί πηγή καυσαερίων που απορρέουν από αυτά και λειτουργούν εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Πέραν από αυτά λειτουργεί και η ηχορύπανση εις βάρος του περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στον άνθρωπο είναι πολλές. Μπορεί να προκαλέσει υπέρταση, άγχος, απώλεια ακοής κ.ά. Έχει παρατηρηθεί ότι όσοι είναι διαρκώς εκτεθειμένοι σε θόρυβο παρουσιάζουν αυξημένη πίεση, διαταραχές ύπνου, κακή διάθεση, μειωμένη απόδοση στην εργασία, πονοκεφάλους, ταχυπαλμίες, καθώς και δυσκολία συγκέντρωσης,

Παράλληλα, με την υπερπαραγωγή ποικιλίας καταναλωτικών προϊόντων, φαίνεται το άτομο να οδηγείται στον ακόρεστο καταναλωτισμό των προϊόντων αυτών. Για την κατασκευή των οποίων προϊόντων δαπανούνται πολύτιμοι και αναντικατάστατοι φυσικοί πόροι και τα εργοστάσια με τη συνεχή εργασία του διοχετεύουν τα απόβλητά και τα καυσαέριά τους στο φυσικό περιβάλλον. Πολλά από αυτά τα απόβλητα καταλήγουν στα ύδατα, στο υπέδαφος με αποτέλεσμα να το επιβαρύνουν αρνητικά.
Συμπερασματικά, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να ακολουθήσουμε τον ηθικό δρόμο που χαράσσει η τεχνολογία και όχι τον ανηθικό. Εναπόκειται στον άνθρωπο να την αξιοποιήσει ορθολογικά, συνετά, με υιοθέτηση οικολογικής συνείδησης έτσι να μην αποβεί κατάρα για το ίδιο και το φυσικό περιβάλλον.

Αξίζει να ειπωθεί ότι η κατασκευή κτιρίων, οικιών πρέπει να δομείται και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Τα επονομαζόμενο οικολογικά σπίτια. Αυτά αποτελούνται από θερμομονωτικά υλικά (πολυστερίνη), θερμομονωτικά παράθυρα- φωτοβολταϊκά – προώθηση πράσινων σπιτιών, χρήση δομικών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον με σκοπό να δαμάσουμε, να αμβλύνουμε την δραματική ανάπτυξη της τεχνολογίας εις βάρος του περιβάλλοντος.

Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμική) είναι αυτές που θεωρούνται ανεξάντλητες πηγές ενέργειες- για τη βιομηχανία, την παραγωγή, καθώς και για την εξέλιξη προϊόντων και υπηρεσιών. Η ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων μπορεί να εφαρμοστεί για την προστασία τόσο του ανθρώπου όσο και ευρύτερα του φυσικού περιβάλλοντος.

Ας μην λειτουργούμε άκριτα και αλόγιστα απέναντι στις δυνατότητες που προέρχονται από την τεχνολογία. Ας μην είμαστε έρμαια της τεχνολογικής προόδου. Πρέπει να γίνει κατανοητό και αντιληπτο σε όλους ότι η τεχνολογία έχει δημιουργήσει συνθήκες ζωής που άλλοτε την προάγουν και άλλοτε την υποβαθμίζουν. Μέλημά μας ας είναι πρωτίστως όχι πώς να προσεγγίσουμε και να εφαρμόσουμε την τεχνολογική πρόοδος, αλλά ας γίνει επίκεντρο ζωής η προστασία και η ασφάλεια της ποιότητας ζωής, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και κυρίως του ίδιου του ανθρώπου.

Share With:
Rate This Article